Pre lepšie postavenie systémov je dobré si doplniť informácie o vašej pôvodnej rodine.

Otázky pre účastníkov seminára.


Ako prípravu na seminár Vám doporučujeme zaoberať sa nasledujúcimi otázkami. Skúste si ich zodpovedať pre seba. Odpovede na ne Vám pomôžu uvedomiť si osudové putá v rodinnom systéme. Stavanie rodinnej (alebo inej) konštelácie pomáha odhaliť skrytú dynamiku pôsobiacu vo vzťahoch – partnerských, rodinných, pracovných, interných. Zmyslom je obnoviť skryté poriadky.

Keď sa vaši rodičia nezosobášili alebo sa rozišli, čo bolo príčinou?

Mal otec alebo matka predošlé dôležité vzťahy lásky? Bol zasnúbení s niekým iným?

Koľko súrodencov (aj nevlastných) majú vaši rodičia a vy?

Boli v rodine nejaké spontánne potraty, interrupcie, mŕtvo narodené deti, skoré úmrtia detí?

Bolo nejaké dieťa dané do mimo rodičovskej starostlivosti? (pestúnstvo, detský domov, ústav, príbuzní)

Bol niekto adoptovaný?

Zomrela nejaká žena pri pôrode, resp. objavili sa závažné zdravotné komplikácie (somatické, psychické) ako následok pôrodu?

Bol v rodine niekto vážne chorý, alebo mal psychické problémy?

Objavili sa v rodine nejaké chronické ochorenia alebo smrteľné nehody?

Spáchal niekto v rodine samovraždu?

Venuje sa niekto z rodiny riskantným športom, alebo má profesiu, v ktorej je jeho život vystavený ohrozeniu?

Bol niekto z rodiny činiteľom alebo obeťou sexuálneho priestupku?

Spáchal niekto v rodine zločin alebo bol vo väzení? Bol niekto obeťou trestného činu?

Bol niekto z rodiny členom Hlinkovej gardy alebo inej nacistickej organizácie, alebo v ŠTB a pod.? V akej pozícii?

Bol niekto z rodiny v koncentračnom tábore, alebo väznený a prenasledovaný za svoje politické presvedčenie počas vojny alebo komunizmu?

Je vaša rodina viac národnostná?

Zmenil niekto v rodine svoju náboženskú príslušnosť?

Prišiel niekto z rodiny o majetok, alebo získal majetok na úkor druhých? (konfiškácie)

Ukrýval sa niekto počas vojny a bol tak vylúčený zo spoločenstva?

Bol niekto iným spôsobom vylúčený z rodiny?

Máte svoju obľúbenú rozprávku z detstva (do 7. rokov), ku ktorej ste sa vracali? (spojenú s príjemnými pocitmi, alebo so vzrušením, či strachom)

Máte v súčasnosti nejakú knihu, príbeh, film, ktoré vás špeciálne zaujali?

Existujú nejaké dejinné udalosti, ktorým sa venujete viac alebo vás z nejakého dôvodu zaujímajú?Spracované na základe viacročných skúseností so systemickou prácou ( Šramová Zlata, Ivan Verný)