Systemické konštelácienajbližšie akcie:supervízie so Zlatkou, Bratislava, 27.4.2024

supervízie so Evou Pávkovou, Brno, 18.5.2024, prihlasovanie

seminár, Eva Pávková, Brno, 19.5.2024

kontakt:
info @ konstelacie . sk
+421 905 381801 , +421 949 407879